Skip to main content

Miljø

Firing & Thorsen arbeider med å bli ISO 14001 sertifisert. Vi forplikter oss til å tilfredsstille alle kjente krav til det ytre miljø, samt til å og arbeide systematisk for å forebygge belastningen på miljøet og nå fastsatte mål i vår virksomhet. For å oppnå dette har vi utarbeidet flere miljømål.


Firing & Thorsen skal nå sine mål gjennom å:

  • Kommunisere våre miljømål og policy tydelig til alle ansatte og innleide for å sikre forpliktelse og engasjement.
  • Forplikte oss til å beskytte miljøet gjennom forbedringer og overholdelse av relevante lover og forskrifter.
  • Forplikte oss til kontinuerlig forbedring av miljøytelsen gjennom måling, vurderinger og revisjoner.


Plan og kontroll

Systemansvarlig har ansvar for å følge opp disse stegene og prinsipper.

Utvikling av handlingsplaner som beskriver tiltakene som skal gjennomføres for å gjennomføre fastsatte miljømål.

Gjennomføre regelmessige gjennomganger av miljømål og vurdere om de fortsatt er relevante og oppnåelige.

Dersom nødvendig, justere målsetningene eller holdningsplanene basert på evalueringer og endringer i organisasjonens kontekst.

Miljømål:

  • Redusere forbruk av fossilt drivstoff: Kontinuerlig flåtestyring og forskning med biologisk drivstoff (HVO100, LPG og Hydrogen), samt. overgang til elektriske løsninger.
  • Øke elektrifisering av maskinpark: Innkjøp av en elektrisk maskin årlig. Innleie av elektriske maskiner.
  • Reduksjon av restavfall: Valg av leverandører med fokus på reduksjon av emballasje. Opprette kildesorteringsanlegg som dekker kontor og brakkerigg område til Firing & Thorsen.

Nedre vei 8, 3183 Horten

post@firing-thorsen.no
+47 406 30 319

Org.nr.: 986 237 356


Copyright © 2022

Levert av Ascentia AS