Aker Tech House

Aker Tech House

Kunde: HENT AS

Sted: Fornebu, Oslo

Periode: 2021-2023

Oppdrag:

Grunnarbeid og teknisk infrastruktur for næringsbygg.

Les mer om prosjektet på:


Copyright © 2022

Levert av Ascentia AS