A14 Bjørvika

A14 Bjørvika

Kunde: HENT AS

Sted: Bjørvika, Oslo

Periode: 2016-2017

Oppdrag:

Grunnarbeid og utomhus for næringbygg.

Les mer om prosjektet på:


Copyright © 2022

Levert av Ascentia AS