Skip to main content

Vollsveien 13H

Vollsveien 13H

Kunde: HENT AS

Byggherre: Mustad Eiendom AS

Sted: Viken, Oslo

Periode: 2022-2023

Oppdrag:

Vi har hatt generelt grunnarbeid, utvendig VA, Utomhus, innvendige grøfter for vann og avløp og strøm samt riving.
Utomhus var i samarbeid med Grøteig AS.

Les mer om prosjektet på:

Nedre vei 8, 3183 Horten

post@firing-thorsen.no
+47 406 30 319

Org.nr.: 986 237 356


Copyright © 2022

Levert av Ascentia AS