Skip to main content

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Firing & Thorsen AS på https://www.firing-thorsen.no/ og tilknyttede digitale kanaler.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@firing-thorsen.no

Når og hvordan vi samler inn personopplysninger
Firing & Thorsen AS samler ikke inn personopplysninger med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse.

Vi foretar heller ingen webanalyse eller innsamling av statistikk på nåværende tidspunkt.

Hva brukes personopplysningene til?
Vi trenger opplysningene for å holde kontakt med deg og kartlegge dine behov for et mulig fremtidig kundeforhold. Dine personopplysninger brukes ikke til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvem som har tilgang på dataene
Det er kun vi i Firing & Thorsen AS og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi data?
Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. I tilfeller hvor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

Vi beholder nødvendige opplysninger for regnskap av historiske grunner.

Detaljer om tredjeparts leverandører
Vi bruker ikke tredjeparts leverandører for innhenting og lagring av informasjon på Firing & Thorsen AS.

Kontakt via e-post, telefon og sms
Som kunde kan det hende at dialogen med oss foregår på e-post, telefon eller sms. Dette kan gjelder generelle ting rundt ditt kundeforhold. Eksempler på dette kan være bekreftelse av varer eller tjenester du har eller skal bestille. Din kontaktinformasjon og tekstlig korrespondanse lagres i disse tilfellene.

Din rett til innsyn, retting og sletting
Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på post@firing-thorsen.no. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene.

Bruk av cookies for https://www.firing-thorsen.no/
Informasjonskapsler er en viktig del av internett. Uten dem ville nettsteder være mye mindre interaktive og nyttige. E-handel ville for eksempel være umulig. Informasjonskapsler gir nettsteder muligheten til å huske og forbedre.

Informasjonskapsler (cookies)
En informasjonskapsel (også kjent som en cookie) er data som blir lagret på brukerens datamaskin når brukeren åpner en nettside. En informasjonskapsel kan brukes til å se hvor ofte en nettside blir besøkt, kartlegge hvor brukeren navigerer seg mest eller lagrer innloggingsdata på nettstedet. For deg som en bruker kan dette føre til en bedre opplevelse og en mer optimalisert nettside. Det kan være veldig nyttig for nettside-eiere å bruke informasjonskapsler slik at vi kan merke oss brukermønster, og bruke dataen til å forbedre nettstedet. På sidene til Firing & Thorsen er det kun et minimum av Cookies. Vi bruker foreløpig ikke webanalyse og statistikk som Google Analytics og samler ikke inn data på andre måter, som for eksempel via kontaktskjema.

Formålet med bruken
Vi vil gi deg mest mulig relevant informasjon når du er på vår nettside, men lagrer ikke dataene dine når du besøker nettstedet vårt.

Slik avviser eller sletter du dine cookies
For avvisning av cookies må du endre innstillingene i din Internett-nettleser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken nettleser du benytter. Vær oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være noen funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Cookies som du tidligere har akseptert, kan du senere enkelt slette. Benytter du en PC med en nyere nettleser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: “CTRL + SHIFT + Delete” i loggen av besøkte nettsteder.

Nedre vei 8, 3183 Horten

post@firing-thorsen.no
+47 406 30 319

Org.nr.: 986 237 356


Copyright © 2022

Levert av Ascentia AS