Skip to main content

Kvalitet

Firing & Thorsen arbeider for å bli ISO 9001 sertifisert. Vi forplikter oss til å tilfredsstille alle kjente krav til sikkert arbeidsmiljø og kvalitet i våre leveranser. For å oppnå dette har vi utarbeidet flere kvalitetsmål.


Firing & Thorsen skal nå sine mål gjennom å:

  • Ha stort søkelys på kundetilfredshet og imøtekomme kundekrav.
  • Levere produkter og tjenester av høy kvalitet i samsvar med standarder og gitte krav.
  • Ha søkelys på kontinuerlig forbedring av kvalitetsstyringssystemet gjennom risikostyring og evaluering av kunde feedback.
  • Sørge for at alle som arbeider for eller på vegne av Firing & Thorsen kjenner til våre mål.


Plan og kontroll

Systemansvarlig har ansvar for å identifisere kvalitetsmål som er relevante for virksomheten basert på krav, prosessytelse og våre strategiske mål.

Utvikle handlingsplaner som beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå fastsatte mål.

Utnevne ansvarlige personer og ressurser som kreves for implementeringen.

Kommunisere kvalitetsmålene tydelig til alle ansatte og sørge for at alle forstår sin rolle for å oppnå disse målene.

Tilrettelegge for nødvendig opplæring og støtte for å sikre at målene blir fulgt opp.

Følge opp kvalitetssystemet i Smartdok.

Kvalitetsmål:

  • Øke effektivitet og lønnsomhet: Fokus på effektivisering i gjennomføringsfasen. Fokus på innkjøp og utdanning av mannskaper.
  • Øke gjenbruk av stein: Fokusere på gjenbruk av stein fra eget pukkverk og redusere innkjøp av knuste masser på alle prosjekter som tillater dette.
  • Øke våre leveranser: Alle ansatte tar ansvar for kvalitet med fokus på forbedringer. Jevnlige infomøter.
  • Fornøyde kunder: Spørreundersøkelser om kundetilfredsstillelse rundt våre tjenester.

Nedre vei 8, 3183 Horten

post@firing-thorsen.no
+47 406 30 319

Org.nr.: 986 237 356


Copyright © 2022

Levert av Ascentia AS